هر دم از این باغ بری می رسد

در این حال روزی که هر روز ما شاهد اضافه شدن یک اتوبوس  آدم بی خیر به شرکت هستیم وتعداد مشاوران شرکت که حقوق مفت میلیونی می گیرن و معلوم نیست که کارشون چیه  سر به فلک کشیده  یکی نیست بگه آخه آدم های نا حسابی این تعدیل نیرو وبیرون ریختن کارمند های قدیمی شرکت دیگه چه بامبولی .

بابا بس کنید خجالت بکشید . کارگری قدیمی شرکت رو بیرون می کنید واز طرف دیگه پسر خاله باغبون خودتون رو براش حکم ریاست می زنید . بهتر نبود این حضرات رو اگرهم می خواستید بزارید سر کار حداقل به عنوان راننده استخدام می کردید .نه با عنوان رئیس و  ....

حداقل هم شئن شرکت حفظ می شد و هم به خاطر هزینه های  سر به فلک کشیده شرکت مجبور نبودید کارمند های که حقوق ماهیانشون به زور ۴٠٠ هزار تومان می شه رو اخراج کنید.

 

/ 0 نظر / 20 بازدید